Kad logu atjaunošana ir obligāta

Kad logu atjaunošana ir obligāta

Pirmkārt, pašam ir jāsaprot, kādas ir vēlmes, iespējas bet ko paģēr jau valsts likumdošana.

Ja mana māja ir arhitektūras piemineklis...

Visvienkāršāk noskaidrot patreizējo būves statusu var, ielūkojoties Zemesgrāmatu nodalījumā, - III. daļā "Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu" ir atrodami ieraksti par apgrūtinājumiem. Piemēram: "Dzīvojamās ēkas 001, 002, 003 ir uzskaites grupas arhitektūras pieminekļi; ēkām saglabāt arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju."

Pēdējo Latvijā regulē MK "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu". Šie noteikumi nosaka valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu un restaurāciju.

Kā viena no grupām šajos noteikumos, ir izdalītas tieši būves un to detaļas: "arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi (nozīmīgas vietas, ēku grupas, ēkas un konstrukcijas) pilsētu vēsturiskie centri, ciemi, dārzi, parki, kultūrvēsturiskās ainavas, muižu apbūve, tautas celtniecības objekti, ēkas un konstrukcijas, iekārtas un priekšmeti, ieskaitot to detaļas un rotājumus, kas ir starptautiski vai nacionāli nozīmīgi vēsturisko stilu piemēri, ievērojamu arhitektu darbi vai reti sastopamu tipu celtnes". Savukārt kultūras pieminekļu uzskaiti veic Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kura ir tiesīga pieminekļu reģistrā iekļaut objektu, ja tas atbilst kritērijiem. Tāpat inspekcija būs tā iestāde, kura izsniegs atļaujas restaurācijai vai remontam un šo procesu uzraudzīs.

Atdzimšana. II

Atdzimšana. II

Durvis bija skumja izskata - zaļi noaugušas ar sūnu, ar cirvi pietēstas malas, izzudusi un nevietā pārnaglota daļa no dekoratīvās noseglīstes, apakšējā apjoma daļa iztrupējusi, bet slēdzene sarūsējusi un nefunkcionējoša... Lasīt vairāk

Atdzimšana. I

Atdzimšana. I

Rīgas Pārdaugavas Āgenskalna apkaimes arhitektūras daudzveidībā izceļas nams Nometņu ielā 45. Šo namu 20.gs. sākumā projektējuši Rīgas eklektiskā jūgendstila “zelta duets” - sirmais akadēmiķis Heinrihs Kārlis Šēls un viņa radošais būvuzņēmuma partneris, enerģiskais tehniskais arhitekts Fridrihs Šefels. Lasīt vairāk

Logu remonts un restaurācija. Kas ir kas..

Logu remonts un restaurācija. Kas ir kas..

RestaurācijaRestaurācija ir kultūras pieminekļu (vēstures/arhitektūras/mākslas) atjaunošana sākotnējā izskatā, lietojot oriģinālam atbilstošus materiālus, paņēmienus vai... Lasīt vairāk

Ko darīt ar durvju kārbām

Ko darīt ar durvju kārbām

Veicot remontu vai rekonstrukciju, bieži nākas saskarties ar visai nepatīkamu problēmu –starpsiena remonta rezultātā ir ir kļuvusi biezāka par esošo durvju kārbu vai gadu gaitā tai ir atplēstas kantes vai kādi citi defekti. Lasīt vairāk

Kas ir

Kas ir "vēsturiskais logs"?

Kā tad izlemt – atjaunot, mainīt pret kopiju, ielikt kaut ko pavisam modernu? Ko uzskata par vēsturisku, ko ir nepieciešams, bet, ko vēlams atjaunot? Lasīt vairāk

Kāpēc atjaunot?

Kāpēc atjaunot?

Cieņa pret vēsturisko mantojumu nenozīmē tehnisko rādītāju vai komforta upurēšanu! Lasīt vairāk

Koka logi. Kas būtu jāzina?

Koka logi. Kas būtu jāzina?

Svarīgas lietas, kuras nedrīkst palaist garām... Lasīt vairāk